Praha podepsala smlouvy za dalších 440 mil. Kč s firmou Gordic. Proč zrovna s ní? Protože tak nějak nemá možnost zadat zakázku na informační systému nikomu jinému než firmě, kde pracuje spolustraník paní primátorky. A má nám to vadit? Ano, a to ze dvou důvodů. Za prvé se takto Praha nedozví, za kolik se stejné služby dali pořídit od konkurence. A za druhé, protože nad kontrolou plnění Gordicu panují zásadní otazníky.

Ty pramení ze závěrů auditu KPMG z října 2014, který se zaměřil na smluvní vztahy a jejich plnění mezi Prahou a Gordicem. Z nich vyplývá důvodné podezření, že si Gordic účtoval služby v zásadě v libovolném množství bez náležité kontroly ze strany magistrátu. Závěry byly natolik alarmující, že jsme podali k danému smluvnímu vztahu trestní oznámení.     

Ve zkratce šlo o to, že Praha zaplatila mimo jiné téměř 50 mil. Kč za licence k softwaru, který se prakticky nepoužíval a nebyl ani nainstalován na příslušných počítačích. Přitom podle smlouvy mohl Gordic fakturovat za dodané licence až v momentě, kdy je prokazatelně “implementoval”. Tento fakt měl být stvrzen “akceptačními protokoly”, které schvalovali úředníci magistrátu. Podle zjištění KPMG se ale neprokázalo, že by akceptační protokoly odpovídaly plnění Gordicu. Jinými slovy, Gordic dostal 50 mil. Kč za něco, co nedodal, a zaměstnancům magistrátu to nijak nevadilo. Dodejme, že protokoly byly podepsány nedlouho před volbami, ve kterých Pavel Bém po osmi letech skončil ve funkci primátora, přestože k takovému kvapíku vůbec nebyl důvod.

Právě proto si nadcházející koalice zadala forenzní prověrku, protože pokud je toto na magistrátu ve vztahu ke Gordicu běžná praxe, tak jde o zásadní únik veřejných prostředků. Dotázali jsme se tedy magistrátu, jak se zjištěními od KPMG naložil. Z odpovědi magistrátu bylo zřejmé, že škodu sice identifikovali, ale žádnou odpovědnost zatím nevyvodil. Zaslali jsme tedy výzvu i všem zastupitelům HMP, aby škodu začali vymáhat. Ani toto bohužel neposunulo odpovědné politiky k nějakému řešení.

Jsme tedy v situaci, kdy politici na magistrátu svou liknavostí docílili toho, že za vzniklou škodu Praze nikdo neodpovídá a nárok tak bude patrně již promlčen.

Vidíte v tomto jednání trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku? My také, ale policie případ již podruhé odložila. Vítězem je nakonec jako vždycky společnost Gordic, která i přes tato alarmující zjištění dále dodává Praze své IT služby a získává další zakázky bez soutěže.

Co tedy dělat víc? Snad jen doufat, že Gordicu nebudou přistávat zakázky bez soutěže do nekonečna. Zatím jich nastřádali od Prahy pouze od roku 2007 za 823 mil. Kč. Dodavatelem Prahy je však již od roku 1993. Od té doby ale jistě neměla tak dobrou protikorupční strategii.

 

Blog zpracován v rámci projektu Protikorupční poradna 2017 podpořeného Ministerstvem vnitra ČR